Chính sách bảo mật thông tin

Shop cam kết chỉ sử dụng thông tin của bạn để gửi cho nhà vận chuyển giao hàng cho bạn, hoặc để giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi các sản phẩm trên website của shop.

Shop cam kết không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của bạn.