CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN

310,000 VNĐ

Kiểu dáng: chân váy xếp ly xòe dài, xẻ tà một bên, eo bản trước phía sau lưng thun, phối nơ đen.
Size:S M L
– Size S (46-54kg, eo thun 62~76, dài 81cm)
– Size M (50-56kg, eo thun 64~82, dài 83cm)
– size L(52-58kg, eo thun 66~86, dài 84cm)

Mô tả

Kiểu dáng: chân váy xếp ly xòe dài, xẻ tà một bên, eo bản trước phía sau lưng thun, phối nơ đen.
Size:S M L
– Size S (46-54kg, eo thun 62~76, dài 81cm)
– Size M (50-56kg, eo thun 64~82, dài 83cm)
– size L(52-58kg, eo thun 66~86, dài 84cm)

CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-1 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN

CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-2 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-3 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-4 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-5 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-6 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-7 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN-VÁY-DA-BEO-XẾP-LY-DÀI-QUA-GỐI-XINH-XẮN-8 CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN
CHÂN VÁY DA BEO XẾP LY DÀI QUA GỐI XINH XẮN