ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ

280,000 VNĐ

Chất : đen voan , lập thể lụa, lót thun

Kiểu dáng: đầm liền, cổ V tay ngắn, eo xếp li 1 bên, tùng xòe, đính dây thắt eo, dây kéo sau lưng

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo 72, dài 113)

– Size L(52~57kg, ngực 90, eo 74, dài 114)

Mô tả

Chất : đen voan , lập thể lụa, lót thun

Kiểu dáng: đầm liền, cổ V tay ngắn, eo xếp li 1 bên, tùng xòe, đính dây thắt eo, dây kéo sau lưng

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo 72, dài 113)

– Size L(52~57kg, ngực 90, eo 74, dài 114)

M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ-1 ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ

M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ-2 ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ-3 ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ-4 ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ-5 ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
M-LIỀN-DÀI-QUA-GỐI-ĐEN-PHỐI-TÙNG-LẬP-THỂ ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ
ĐẦM LIỀN DÀI QUA GỐI ĐEN PHỐI TÙNG LẬP THỂ