ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN

290,000 VNĐ

Chất: vải lanh.
Kiểu dáng: đầm suông, cổ nẹp V, tay ngắn.
Size: M L

– Size M (vai 38, ngực 102, dài 92cm)

– size L (vai 38, ngực 106, dài 92cm)

Mô tả

Chất: vải lanh.
Kiểu dáng: đầm suông, cổ nẹp V, tay ngắn.
Size: M L

– Size M (vai 38, ngực 102, dài 92cm)

– size L (vai 38, ngực 106, dài 92cm)

M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-1 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-2 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-3 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-4 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-5 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-6 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-7 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
M-SUÔNG-CỔ-V-HỌA-TIẾT-LÁ-XINH-XẮN-8 ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN
ĐẦM SUÔNG CỔ V HỌA TIẾT LÁ XINH XẮN