ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN

280,000 VNĐ

Chất: lụa sọc, đen voan

Kiểu dáng: đầm suông, cổ tròn, ko tay, cài nút sau cổ, kèm dây thắt eo

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 92, dài 108)

– Size L (52~60kg, ngực 94, dài 109)

Mô tả

Chất: lụa sọc, đen voan

Kiểu dáng: đầm suông, cổ tròn, ko tay, cài nút sau cổ, kèm dây thắt eo

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 92, dài 108)

– Size L (52~60kg, ngực 94, dài 109)

M-SUÔNG-SỌC-DÀI-QUA-GỐI-PHỐI-ĐEN-1 ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN

M-SUÔNG-SỌC-DÀI-QUA-GỐI-PHỐI-ĐEN-2 ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
M-SUÔNG-SỌC-DÀI-QUA-GỐI-PHỐI-ĐEN-3 ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
M-SUÔNG-SỌC-DÀI-QUA-GỐI-PHỐI-ĐEN-4 ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
M-SUÔNG-SỌC-DÀI-QUA-GỐI-PHỐI-ĐEN-5 ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN
ĐẦM SUÔNG SỌC DÀI QUA GỐI PHỐI ĐEN