ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG

280,000 VNĐ

Chất : cát nhật

Màu: vàng

Kiểu dáng: đầm xòe trễ vai nơ, eo và tùng xếp li, dây kéo sau lưng

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo 72, dài 110)

– SIze L (52~57kg, ngực 90, eo 74, dài 11)

Mô tả

Chất : cát nhật Màu: vàng Kiểu dáng: đầm xòe trễ vai nơ, eo và tùng xếp li, dây kéo sau lưng Size: M L – Size M (46~55kg, ngực 88, eo 72, dài 110) – SIze L (52~57kg, ngực 90, eo 74, dài 11)

M-TRỄ-VAI-XÒE-DÀI-QUA-GỐI-MÀU-VÀNG-1 ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
M-TRỄ-VAI-XÒE-DÀI-QUA-GỐI-MÀU-VÀNG-2 ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
M-TRỄ-VAI-XÒE-DÀI-QUA-GỐI-MÀU-VÀNG-3 ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
M-TRỄ-VAI-XÒE-DÀI-QUA-GỐI-MÀU-VÀNG-4 ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
M-TRỄ-VAI-XÒE-DÀI-QUA-GỐI-MÀU-VÀNG-5 ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG
ĐẦM TRỄ VAI XÒE DÀI QUA GỐI MÀU VÀNG