ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO

310,000 VNĐ

Chất liệu: voan lụa

Màu: đen, trắng

Kiểu dáng: đầm dài, cổ trụ, tay ngắn cánh dơi, xẻ tà sau, dây kéo sau lưng, kèm đầm lót 2 dây

Size: M L

– Size M (46~54kg, ngực 88, eo 72, dài 117)

– Size L (50~57kg, ngực 92, eo 74, dài 117)

Mô tả

M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-9 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO

Chất liệu: voan lụa

Màu: đen, trắng

Kiểu dáng: đầm dài, cổ trụ, tay ngắn cánh dơi, xẻ tà sau, dây kéo sau lưng, kèm đầm lót 2 dây

Size: M L

– Size M (46~54kg, ngực 88, eo 72, dài 117)

– Size L (50~57kg, ngực 92, eo 74, dài 117)

 

M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-8 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-7 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-6 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-5 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-4 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-3 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
M-VOAN-ÔM-DÀI-QUA-GỐI-CHẤM-BI-CỔ-TRỤ-CỘT-DÂY-EO-2 ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO
ĐẦM VOAN ÔM DÀI QUA GỐI CHẤM BI CỔ TRỤ CỘT DÂY EO