ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO

300,000 VNĐ

Chất: voan cát lót thun

Kiểu dáng: đầm xoè nhẹ, cổ bèo trụ, tay dài bo thun, cài nút sau cổ, eo bo thun

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo thun 68~86, dài 113)

– Size L (52~57kg, ngực 90, eo thun 70~88, dài 114)

Mô tả

Chất: voan cát lót thun

Kiểu dáng: đầm xoè nhẹ, cổ bèo trụ, tay dài bo thun, cài nút sau cổ, eo bo thun

Size: M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo thun 68~86, dài 113)

– Size L (52~57kg, ngực 90, eo thun 70~88, dài 114)

M-XÒE-CỔ-TRỤ-TAY-DÀI-BO-THUN-HỌA-TIẾT-DA-BEO-1 ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
M-XÒE-CỔ-TRỤ-TAY-DÀI-BO-THUN-HỌA-TIẾT-DA-BEO-2 ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
M-XÒE-CỔ-TRỤ-TAY-DÀI-BO-THUN-HỌA-TIẾT-DA-BEO-3 ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
M-XÒE-CỔ-TRỤ-TAY-DÀI-BO-THUN-HỌA-TIẾT-DA-BEO-4 ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
M-XÒE-CỔ-TRỤ-TAY-DÀI-BO-THUN-HỌA-TIẾT-DA-BEO-5 ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO
ĐẦM XÒE CỔ TRỤ TAY DÀI BO THUN HỌA TIẾT DA BEO