ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V

290,000 VNĐ

Chất: lụa bi lót thun

Kiểu dáng: đầm xòe, cổ V , tay ngắn phối bèo lai, tùng xếp li, đính dây nơ

Size : M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo 78, dài 102)

– Size L (52~60kg, ngực 90, eo 80, dài 102)

Mô tả

Chất: lụa bi lót thun

Kiểu dáng: đầm xòe, cổ V , tay ngắn phối bèo lai, tùng xếp li, đính dây nơ

Size : M L

– Size M (46~55kg, ngực 88, eo 78, dài 102)

– Size L (52~60kg, ngực 90, eo 80, dài 102)

M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-1 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V

M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-2 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-3 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-4 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-5 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-6 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-7 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-8 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V-10 ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
M-XÒE-VINTAGE-CHẤM-BI-CỔ-V ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V
ĐẦM XÒE VINTAGE CHẤM BI CỔ V