SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ

320,000 VNĐ

Chất: áo phi, váy vải pho

Màu: áo xanh, váy đen

Kiểu dáng: áo form rộng cánh dơi, cổ đổ thắt nơ, tay ngắn, cài nút sau cổ; váy bút chì dây kéo, lai bèo đuôi cá

Size: M L

– Size M (47~56kg, ngực áo 96, eo áo 94, dài áo 55; váy eo 72, mông 94, dài 57~70)

– Size L (52~60kg, ngực áo 110, eo áo 98, dài áo 55; váy eo 76, mông 98, dài 57~70)

Mô tả

Chất: áo phi, váy vải pho

Màu: áo xanh, váy đen

Kiểu dáng: áo form rộng cánh dơi, cổ đổ thắt nơ, tay ngắn, cài nút sau cổ; váy bút chì dây kéo, lai bèo đuôi cá

Size: M L

– Size M (47~56kg, ngực áo 96, eo áo 94, dài áo 55; váy eo 72, mông 94, dài 57~70)

– Size L (52~60kg, ngực áo 110, eo áo 98, dài áo 55; váy eo 76, mông 98, dài 57~70)

SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-1 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-2 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-3 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-4 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-5 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET-ÁO-KIỂU-XANH-LÁ-VÀ-CHÂN-VÁY-ÔM-ĐUÔI-CÁ-6 SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ
SET ÁO KIỂU XANH LÁ VÀ CHÂN VÁY ÔM ĐUÔI CÁ