SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

320,000 VNĐ

Chất: váy lụa tuyết, áo tơ gân

Kiểu dáng: áo cổ V đắp, xếp li 2 bên vai, tay ngắn, dây kéo sau lưng ; váy bút chì dây kéo, lai bèo đuôi cá

Size: M L XL

– Size M (46~54kg, ngực áo 92, eo áo 70, dài áo 43; váy eo 70, mông 88, dài 57~70)

– Size L (50~56kg, ngực áo 94, eo áo 72, dài áo 43; váy eo 72, mông 90, dài 57~70)

– Size XL (54~60kg, ngực áo 98, eo áo 74, dài áo 50; váy eo 74, mông 92, dài 57~70)

Mô tả

Chất: váy lụa tuyết, áo tơ gân

Kiểu dáng: áo cổ V đắp, xếp li 2 bên vai, tay ngắn, dây kéo sau lưng ; váy bút chì dây kéo, lai bèo đuôi cá

Size: M L XL

– Size M (46~54kg, ngực áo 92, eo áo 70, dài áo 43; váy eo 70, mông 88, dài 57~70)

– Size L (50~56kg, ngực áo 94, eo áo 72, dài áo 43; váy eo 72, mông 90, dài 57~70)

– Size XL (54~60kg, ngực áo 98, eo áo 74, dài áo 50; váy eo 74, mông 92, dài 57~70)

SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-1 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ

SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-2 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-3 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-4 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-5 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET-CÔNG-SỞ-ÁO-KIỂU-CHÂN-VÁY-ĐUÔI-CÁ-6 SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ
SET CÔNG SỞ ÁO KIỂU CHÂN VÁY ĐUÔI CÁ