VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO

240,000 VNĐ

Chất liệu: jean mềm co giãn tốt

Kiểu dáng: yếm 2 dây, cài nút, 2 túi, lai tua rua, ko kèm áo thun

Size: free (46~54kg, ngực free , eo 82, mông 100, dài 95)

Mô tả

Chất liệu: jean mềm co giãn tốt

Kiểu dáng: yếm 2 dây, cài nút, 2 túi, lai tua rua, ko kèm áo thun

Size: free (46~54kg, ngực free , eo 82, mông 100, dài 95)

VÁY-YẾM-JEAN-XÒE-NÚT-GIỮA-HAI-DÂY-KHÔNG-KÈM-ÁO-1 VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO

VÁY-YẾM-JEAN-XÒE-NÚT-GIỮA-HAI-DÂY-KHÔNG-KÈM-ÁO-2 VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY-YẾM-JEAN-XÒE-NÚT-GIỮA-HAI-DÂY-KHÔNG-KÈM-ÁO-3 VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY-YẾM-JEAN-XÒE-NÚT-GIỮA-HAI-DÂY-KHÔNG-KÈM-ÁO-4 VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY-YẾM-JEAN-XÒE-NÚT-GIỮA-HAI-DÂY-KHÔNG-KÈM-ÁO-5 VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO
VÁY YẾM JEAN XÒE NÚT GIỮA HAI DÂY KHÔNG KÈM ÁO