Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 05/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thounglun Sisolith đã gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng. Trong Thư mừng và tại cuộc …

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam Read More »