Bạn mà chưa biết đến 6 kiểu tóc che sạch khuyết điểm gương mặt này thì chẳng trách tại sao visual chưa “okela”!

Việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp thực sự có thể giúp chỉnh sửa khuôn mặt của bạn rất nhiều đó nha! Không chỉ có những nhược điểm phổ biến như mặt dài, mặt tròn, mặt vuông được khắc phục nhờ F5 mái tóc, mà các điểm kém xinh nhỏ lẻ khác trên mặt cũng …

Bạn mà chưa biết đến 6 kiểu tóc che sạch khuyết điểm gương mặt này thì chẳng trách tại sao visual chưa “okela”! Read More »