phạm minh chính

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều ngày 05/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thounglun Sisolith đã gửi Thư mừng và gọi điện chúc mừng. Trong Thư mừng và tại cuộc …

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện, điện đàm chúc mừng lãnh đạo Việt Nam Read More »

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 462/466 đại biểu Quốc …

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Read More »