thủ tướng chính phủ phạm minh chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các …

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải bắt tay ngay vào công việc Read More »

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 462/466 đại biểu Quốc …

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Read More »