Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với 462/466 đại biểu Quốc …

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Read More »